Efektem uchwalenia przez sejm ustawy o kinematografii było powołanie do życia instytucji jaką jest Polski Instytut Sztuki Filmowej. Powołany do życia został on w 2005 roku Jego główną rolą jest rozwijanie polskiej kinematografii oraz promowanie polskich filmów poza granicami naszego kraju. Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowuje produkcje filmowe, dystrybuuje i rozpowszechnia filmy, wspiera debiutujących reżyserów oraz aktorów, a także wspiera utrzymywanie archiwów filmowych. Oprócz tego PISF w ramach programów ze środków unijnych uruchomił projekt, który nazwał „Rekonstrukcja cyfrowa i zachowanie archiwów filmowych”. Jak sama nazwa wskazuje, celem tego projektu jest ochrona archiwalnych filmów, a także ich digitalizacja. Polski Instytut Sztuki Filmowej oprócz wyżej wymienionych działań, podejmuje się także organizacji wielu festiwali filmowych. Organizuje projekty edukacyjne. Głównym z nich jest Akademia Filmu Polskiego. Jest to swojego rodzaju kurs historii polskiego filmu. PISF przyznaje także nagrody osobom, które angażują się w promocję polskiego kina.
Napisane przez:

Kategorie: Kino