Historia kina w Polsce sięga przełomu dziewiętnastego i dwudziestego wieku. W 1899 roku w Łodzi rozpoczęło swoją działalność pierwsze w Polsce kino. Nazywano je teatrem żywych fotografii. Tego typu rozrywka od razu przypadła ludziom do gustu. Kolejne lata przyniosły ze sobą kilka krótkometrażowych filmów, na różne tematy. Głównym bohaterem owych filmów był Kazimierz Janusza-Stępowski. Dopiero w 1908 roku nakręcony został pierwszy w Polsce film fabularny. Nosił on tytuł „Antoś po razpierwszy w Warszawie. Była to nie ma komedia, gdyż wówczas jeszcze wszystkie filmy były nieme. Początkowo twórcy filmów fabularnych sięgalipo scenariusze zaczerpnięte z jakiś powieści. Było to dla nich łatwiejsze. Najszybszy rozwój kinematografii w Polsce nastąpił po 1918 roku. Wówczas zaczęły masowo powstawać kina orazfilm. W filmach pojawił się dźwięk. W czasie, kiedy trwała II wojna światowa nie było mowy o dalszym rozwoju kinematografii. Dopiero po jej zakończeniu powrócono do tego pomysłu. Później dopiero w latach sześćdziesiątych powstały kolejne filmy. Pojawiły się także pierwsze seriale telewizyjne, których w dzisiejszych czasach mamy pod dostatkiem.
Napisane przez:

Kategorie: Kino